Persondatapolitik

Persondatapolitik hos Halberstadt
Persondatapolitik
Persondatapolitik hos Halberstadt

Hos Halberstadt prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Nærværende persondatapolitik fastlægger klare retningslinjer for Halberstadts måde at behandle dine personoplysninger på. I de følgende afsnit redegøres for, hvordan de personlige oplysninger som du efterlader og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside, samt når du anvender de forskellige tjenester på vores hjemmeside, anvendes. Persondatapolitikken kan ændres uden varsel, men den seneste version vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside.

01 Dataansvarlig

Halberstadts Eftf. A/S
Østergade 4, 1100 København K
CVR: 17742930
Telefon: +45 33159790
E-mail: info@halberstadt.com

02 Indsamling af persondata

Personoplysninger er alle former for informationer, der i et omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores hjemmeside, indsamler og behandler vi en række af sådanne informationer. Det sker for eksempel ved almindelig tilgang af indhold, oprettelse af en ønskeliste eller når du kontakter os via kontaktformularer eller telefonisk.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer oplysninger: Et unikt ID, tekniske oplysninger om dit IT-udstyr, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). Der behandles desuden, i det omfang du selv giver eksplicit samtykke til og selv indtaster informationerne: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med en efterspørgsel på et eller flere smykker.

03 Sikkerhed

Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil udelukkende blive anvendt til det formål de er indsamlet til, og bliver slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere er relevant.

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

04 Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, og at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

05 Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum der er tilladt i henhold til lovgivningen, og slettes når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

06 Videregivelse af oplysninger

Data om dit brug af hjemmesiden, hvilke annoncer du modtager og klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i vores cookiepolitik. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne, og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger, såsom navn og e-mail, vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU, eller i lande der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

07 Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Indsigtsret – Ret til at se oplysninger

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Rettelse – Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Dataportabilitet – Ret til at transmittere oplysninger

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk.

08 Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig i et almindeligt format (dataportabilitet). Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der behandles oplysninger om dig. Hvis oplysningerne, der behandles om dig er forkerte, har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: info@halberstadt.com. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

Søg

Hvad leder du efter?

Søg

Hvad leder du efter?